Umeå Hamn - en länk i stor investering

Nu är det klart att SCA gör en satsning på 7,5 miljarder vid fabriken i Obbola, vilket är den största investeringen av ett industriföretag som gjorts i Umeå kommun i modern tid. Det blir en ny maskinsal med en helt ny kraftlinermaskin, den största i världen i sitt slag och med den kommer produktionen att öka från 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton per år.

Man kommer också att öka intaget av returpapper och investera i en ny mesaugn, i vilken man återvinner kemikalier. Den nya ugnen eldas med biobränsle, vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år. De första delarna av byggnationerna beräknas vara i drift 2021 och det hela ska vara klart 2023.