Maxat i Hamnen

19st Nordex vindkraftverk är lossade i hamnen och väntar på vidare transport till Brattmyrliden. Fler vindkraftsprojekt är på gång i närtid - bl.a. 25 st till Högaliden samt 30 st till Sävar är planderade under 2021 och 2022 säger Stefan Rehn , driftchef vid Kvarkenports.

Samtliga tillgängliga lagringsytor (ca. 80 000m2) som går att nyttja utan att störa övrig hamnverksamhet är nu utnyttjade. Transporterna till Brattmyrliden har påbörjats och beräknas pågå till i maj månad.

Foto: Stefan Rehn

"E12-pölens" ytor är på plats för bladen och ytterligare material till vindkraftverken

Foto: Stefan Rehn

Tornen till vindkraftverk på terminalytan