Magasin 11

V.26-V.27 (22 juni - 5 juli)

Byte av takkonstruktion

Bytet av Siporexplank till plåttak med isolering och papp börjar att gå in i slutfasen av de kalla delarna, just nu byts det över verkstäderna. Vecka 26 byts det sista taket i det stora magasinet.

Kranen flyttades i fredags och är nu placerad på gaveln.

Byte av ventilationsaggregat

Sista dagen för upphandling av ventilationsaggregat är den 22 juni, visning av arbetsområdet och ventilationsaggregaten pågår nu.

Ombyggnation plan 3

På plan 3 ovanför Kvarken Ports kontor pågår det att bygga innerväggar och dra el, ombyggnationen planeras vara klar i slutet av augusti.

V.24 (8-14 juni)

Byte av takkonstruktion

Magasin 11 är byggt i mitten på 60-talet och är ca 13 000m² stort. Yttertaket på Magasin 11 består av Siporexplank och papp där Siprexplanken har börjat bli dåliga på grund av ålder och en fuktig miljö och byts därför till TRP-plåt med isolering och papp, upphandlad entreprenör är Bro och Tak.

Arbetet började i mitten av oktober och nu är i stort sett alla kalla ytor bytta, till början av september kommer dessa ytor att vara färdigställda

Takbyte pågår nu ovanför Kvarken Ports lokaler samt de anslutande verkstadslokaler.

Kranen som är placerad vid Kvarken Ports entré kommer att flyttas till södra sidan fredag vecka 24.

Byte av ventilationsaggregat

Just nu pågår en upphandling ute för byte av 3 ventilationsaggregat i Magasin 11, upphandlingen beräknas vara klar i augusti och beräknas att utföras under hösten 2020.

Ombyggnation plan 3

På plan 3 ovanför Kvarken Ports kontor pågår en ombyggnation för fler kontor samt ett nytt konferensrum